Biserica Crestina Baptista Emanuel

Str. Intrarea Gilaului 11-13, Sector 4 - Bucuresti

+40 771 096 198

bcbemanuelbucuresti@gmail.com

Evenimente

Evanghelizare (30.01.2022) Invitat special: Mihăiță Dănilă

Q & A - ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

1. Este Biblia Cuvantul lui Dumnezeu?

Biblia sau Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament sunt inspirate de Duhul Sfânt. Ele sunt cuvântul lui Dumnezeu scris, o revelaţie dumnezeiască (descoperire) către neamul omenesc, sunt izvorul fără greş al conştiinţei de Dumnezeu (2 Timotei 3:16; Galateni 1:11-12; 2 Petru 1:21; 1 Tesaloniceni 2:13: Ioan 10:35).

2. Ce este pacatul si care este consecinta lui?

Păcatul e lipsa de conformitate faţă de legea morală a lui Dumnezeu fie într-o acţiune, dispoziţie sau atitudine. (Eclesiastul 7:29; 1 Ioan 5:17; Romani 14:23; Iacov 4:17; Efeseni 2:1-3). Consecinta pacatului este moartea spirituala (Romani 6:23; Iacov 1:15)

3. Exista oameni fara pacat?

Pacatul este universal…Toti oamenii sunt pacatosi (Romani 3:23; Eclesiastul 7:20; 1 Ioan 1:8; Romani 5:12)

4. Ce este si cum se obtine mantuirea?

Mântuirea este scăparea omului de sub urmările călcării legilor divine. Ea are de-a face cu natura omului şi cu faptele făcute de el. El nu-şi poate crea merite prin fapte bune ca să-şi acopere trecutul vinovat şi să dobândească mântuirea. Mântuirea e prin harul lui Dumnezeu. Mijlocul de mântuire este Domnul Isus, care a fost răstignit în locul nostru. Un alt mijloc (cruce, taine, sfinţi) nu există. (Ieremia 2:22; Romani 1:20; Efeseni 2:8-9; Tit 3:5; Fapte 4:12; Romani 3:24-25) Pentru ca omul pacatos sa poata obtine mantuirea el trebuie sa indeplineasca doua conditii: pocainta (recunoasterea si parasirea pacatului) si credinta. Ele sunt totdeauna nedespartite (Luca 15:11-24; 1 Timotei 2:3-4; Fapte 17:30; Fapte 16:31)

5. Ce este Rugaciunea?

Rugăciunea e starea de părtăşie intimă a omului cu Dumnezeu. Ea e exprimarea sinceră a lăuntrului în faţa Domnului, este personala si nu citita din cărţi de rugăciuni sau învăţate pe dinafară. După starea inimii, rugăciunea poate fi de mulţumire, de cerere şi de mijlocire si trebuie adresata Tatalui in Numele Domnului Isus. Rugaciunea se poate face oriunde (Psalm 62:8; Filipeni 4:6; 1 Timotei 2:1; Efeseni 5:20; Ioan 16.23; Matei 6:6; Matei 14:23).

6. Ce este judecata divina si care sunt consecintele ei?

Fiecare om va fi judecat în mod drept de Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, pentru a primi răsplata sau pedeapsa, după felul său de vieţuire în viaţa pământească (Fapte 17:30-31; 2 Corinteni 5:10; Apocalipsa 20:12) Cei mântuiţi vor moşteni viaţa de veci în fericirea cerească, iar cei nemântuiţi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu în chinul veşnic spre pedeapsa veşnică (Matei 25.46; Apocalipsa 21:3-4; Apocalipsa 21:8; Apocalipsa 20:15)